Książę Jan Lubomirski – Lanckoroński

Książę Jan Lubomirski – Lanckoroński jest Prezesem Fundacji Książąt Lubomirskich, członkiem Rady Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Właściciel kompleksu pałacowego w Lubniewicach.Urodził się 22 marca 1978 roku w Krakowie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po aplikacji został radcą prawnym. Naukę kontynuował za granicą. Kształcił się również w zawodzie doradcy i maklera giełdowego oraz zarządcy nieruchomości. Płynnie zna języki niemiecki, angielski, włoski, francuski i rosyjski.

 
Wielkim zaszczytem będzie dla mnie bycie ambasadorem Województwa Lubuskiego i zobowiązuje się dołożyć  wszelkich starań, aby powierzone mi zadanie spełnić jak najlepiej.   - Jan Lubomirski – Lanckoroński

 

Przez wiele lat mieszkał w Poznaniu, Krakowie i Londynie. Obecnie wraz z rodziną zamieszkuje na stałe w Warszawie, choć często spędza czas w podróżach służbowych na całym świecie. Od wielu lat zajmuje się działalnością developerską w ścisłych centrach największych polskich miast, jest prezesem Kulczyk Lubomirski Propery, w którego skład wchodzi Landeskrone. Największe inwestycje prowadzi w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

 

W działalności biznesowej jego wzorem jest brat pradziadka – książę Stanisław Lubomirski – międzywojenny przedsiębiorca, przemysłowiec i finansista, prezes Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów „Lewiatan”, założyciel pierwszej polskiej fabryki samolotów, zarządca banków, hut i kopalń. Jan Lubomirski również nieustannie poszerza zakres swoich przedsięwzięć.

 

Od wczesnej młodości kontynuuje tradycje rodzinne związane z działalnością charytatywną, wzorując się na pracach swojego Ojca oraz czerpiąc przykłady z bogatej historii rodziny. Szczególnie angażuje się w przedsięwzięcia związane z historią rodzinnych miejscowości oraz inicjatywami młodzieżowymi. Należy do wielu organizacji kulturalnych i dobroczynnych, takich jak Polski Związek Ziemiański. Był organizatorem dwóch bali charytatywnych w Wiśniczu. Dzięki funduszom zebranym podczas pierwszego balu wsparcie otrzymał Polski Związek Kawalerów Maltańskich, który przeznaczył je na ośrodek dla dzieci z porażeniem mózgowym. Pokłosiem drugiego był zakup tomografu komputerowego za pół miliona złotych do wykrywania nowotworów u dzieci, darowanego szpitalowi w Krakowie – Prokocimiu.

 

http://www.janlubomirski.pl/