Logo: Wrota lubuskie

Kalendarz wydarzeńLubuskie Smaki

Lubuskie podróże ze smakiem

Kuchnia naszego regionu kształtowała się pod wpływem wielu kultur. Po 1945 r. mieszkańcy ziemi lubuskiej stanowili pod względem etnicznym mozaikę ludnościową. Obok społeczności rodzimej zamieszkałej na tzw. pograniczu, osiedlili się na tej ziemi Polacy głównie z Wileńszczyzny, Polesia, Wołynia, wschodniej Małopolski,a nawet Górale Czadeccy, wywodzący się ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Migracja ludności z całej niemal Polski na Ziemię Lubuską, miała wpływ na wszystkie dziedziny życia, włącznie ze sztuką kulinarną.
Lubuskie może się poszczycić tradycyjnymi: schabem słubickim, winem gronowym, paską (pascha ) bukowińską, bochnem chleba starowiejskiego, kapustą kwaszoną nadnotecką, chlebem na domowym zakwasie, chlebem z dodatkiem nasion lnu, strudlem (struclą), miodem wielokwiatowym łąkowym, miodem pitnym, piwem wschowskim i jarzębiakiem, które wpisano na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.
 
Od kilku lat, co roku odbywa się konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, który ma na celu  wyłonienie tradycyjnych produktów żywnościowych  o charakterze regionalnym. Prestiżowe nagrody” PERŁA” przyznawane są przez Kapitułę Konkursu na szczeblu krajowym, a statuetki wręczane są na Międzynarodowych Targach „Polagra Food” w Poznaniu.