Logo: Wrota lubuskie

Kalendarz wydarzeńCzy wiesz, że

Georg Philipp Telemann tworzył w Żarach w XVIII w. ?

  • 06-12-2013
  • Autor: Jarosław Wnorowski
  • drukuj
W sierpniu 1704 roku stanął w "Hotelu de Pologne" 23 - letni magister praw Georg Philipp Telemann, bardziej znany jako Dyrektor Collegium Musicum i organista przy lipskim kościele świętego Mateusza niż jako "adeptus iurisprudebtiae". Telemann przybył do Żar bezpośrednio z Lipska na zaproszenie hrabiego Promnitza, dworzanina Augusta II, króla polskiego. Osiągnął już znaczną sławę jako kompozytor i dyrygent; cieszył się przyjaźnią i poparciem wielkiego Buxtehudego z Lubeki. W podróży do Żar towarzyszył Telemannowi Andreas Gottlob von Maks, właściciel Jezior Dolnych koło Brodów Żarskich, szambelan królewski i burgrabia żarski. Promnitza w Żarach nie było. Przebywał wraz z królem w Polsce.
Urodzony w Magdeburgu w roku 1681 Telemann nigdy nie ukończył żadnych studiów muzycznych. Pochodził z rodziny mieszczańskiej: ojciec - kaznodzieja i niezły organista - był pierwszym nauczycielem syna. Uczył go gry na skrzypcach, flecie, organach oraz zasad kompozycji. W 1700 roku 19-letni Telemann zapisuje się na wydział prawa lipskiego uniwersytetu, pełniąc jednocześnie funkcję organisty i kierownika studenckiego zespołu muzyczno-chóralnego przy kościele świętego Mateusza. Komponuje liczne pieśni kościelne, motety, uwertury i drobiazgi na flet, skrzypce i klawesyn. Jego kompozycje znajdują uznanie sędziwego Buxtehudego z Lubeki. Rosnąca sława młodego Telemanna zwróciła uwagę Erdmanna Promnitza, który proponuje mu objęcie posady "Hofkapellmeistra" na swoim hrabiowskim dworze w Żarach. Propozycja została przyjęta i tak znalazł się Telemann w Żarach w środku 1704 roku.
 
"Słownik muzyczny" Johanna Stossela z roku 1749, w spisie kompozycji Telemannowskich z lat 1704-1708, a więc okresu tak zwanego polskiego (Żary - Warszawa - Kraków - Pszczyna) podaje między innymi "muzykę kameralną składającą się z sześciu partii alla polacca na skrzypce, flet i klawesyn" oraz polską suitę "Partie Polonaise".
 
Źródło: www.zary.pl
 
Dowiedz się więcej:
 
Państwowa Szkoła Muzyczna im. w Żarach - http://www.psm.zary.pl/index.php?plik=00&news=131
Śladami kompozytora w Żarach - http://www.telemann.com.pl/spacer/
Historia pobytu G.P. Telemanna w Żarach - http://www.telemann.com.pl/
O Telemannie (różne artykuły) - http://www.zary.pl/index.php?lng=pl&id=88&idi=2622

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją