Czy wiesz, że

zakończono remont „perełki z Kosieczyna”

  • 29-10-2013
Aż do grudnia 2006 roku uważano, że Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie pochodzi z XVI wieku a jego budowę rozpoczęto w 1406 roku.
W październiku 2006 roku, kiedy to podjęto decyzję o naprawie dachu Kościoła a następnie o rozpoczęciu generalnego remontu, na zlecenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono dendrochronologiczną analizę 37 próbek drewna ze ścian świątyni. Już w grudniu tego samego roku nadeszły pierwsze sensacyjne wyniki.
 
Przeprowadzone badania wykazały bowiem, że budynek w całości zbudowany jest z sosny, a nie jak dotąd uważano z modrzewia. Ponadto okazało się, że nawa główna oraz prezbiterium pochodzą z 1389 roku, a najstarsza belka z 1345 roku. Rok budowy więźby dachowej określono na 1417, a budowy wieży na 1431. Tym samym okazało się, że cały Kościół pochodzi z XIV-XV wieku a zatem jest najstarszym drewnianym Kościołem na terenie Polski.
Od 2006 aż do bieżącego roku kosieczyńska świątynia przeszła kapitalną renowację.
Prace remontowe polegały m.in. na:
- dokonaniu napraw w obrębie konstrukcji świątyni z naprawą jej fundamentów,
- przywróceniu usuniętych belek podwalinowych i wykonaniu niezbędnych zabiegów konserwatorskich w obrębie konstrukcji oraz warstw malarskich,
- wykonaniu konserwacji elementów wyposażenia kościoła, w tym ołtarza głównego, ołtarza bocznego, ambony, krucyfiksu i konfesjonału,
- odrestaurowaniu wieży Kościoła,
- odtworzeniu na podstawie pierwowzoru posadzki we wnętrzu Kościoła wraz z wyeksponowaniem odnalezionych fragmentów oryginalnej posadzki ceramicznej,
- przywróceniu pierwotnego układu otworów okiennych oraz stropu nad prezbiterium.
- poddaniu zabiegom konserwatorskim warstw malarskich na ścianach i zachowaniu ich fragmentów, które wyeksponowano oraz dokonano scalenia kolorystycznego całego wnętrza,
- uporządkowaniu terenu wokół Kościoła.
 
Zarówno wczesna data budowy Kościoła, jego oryginalna drewniana konstrukcja, zachowanie pierwotnej bryły Kościoła oraz jego formy architektonicznej, wpłynęły na jego wyjątkową i unikatową wartość historyczną i naukową. Świątynia zyskała również zaszczytne określenie „drewnianej perełki z Kosieczyna”.
Zakończenie wieloletniego remontu uwieńczone zostało wieloma uroczystościami, które miały miejsce w dniach 13 i 14 września br. w Kosieczynie.
W dniu 13 września br. w ramach Lubuskich Spotkań z Zabytkami 2013 w tymże Kościele odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna, której przewodniczył bp. Paweł Socha.
Po Mszy św. odbyła się sesja popularno-naukowa, podczas której przedstawiono historię zabytku oraz malarski wystrój wnętrza Kościoła, jak również zaprezentowano program rewitalizacji oraz relację z prac konserwatorskich, które miały miejsce w kosieczyńskim Kościele. Wśród zaproszonych gości udział wzięli m.in. Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo, Lubuski Konserwator Zabytków Barbara Bielinis-Kopeć, Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Jan Mazur, prof. Edward Kosakowski oraz mieszkańcy Kosieczyna. W ramach Spotkań z Zabytkami odbył się również warsztat plenerowy, dzięki któremu fasady okolicznych budynków zostały ozdobione historycznymi technikami zdobniczymi, co znacznie poprawiło estetykę wokół świątyni. Uroczystości podsumowano następnego dnia objazdem po drewnianych świątyniach w Boryszynie, Nowej Wiosce, Kalsku, Brodach i Chlastawie oraz festynem w Kosieczynie.
Nad całością imprez czuwał ks. Dziekan Zdzisław Przybysz oraz sołtys Kosieczyna Maria Dobry.
Organizatorem Lubuskich Spotkań z Zabytkami była Parafia pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, Urząd Miejski w Zbąszynku oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją