Logo: Wrota lubuskie

Kalendarz wydarzeńPałac w Zaborze

Pałac w Zaborze położony jest w południowo-wschodniej części wsi, w zespole, w skład którego wchodzą m.in.: pięć barokowych oficyn, otaczających dziedziniec i park. Otoczony...

rodzaj turystyki:

 • kulturowa
Zdjęcie obiektu turystycznego: Zabór - pałac

Lokalizacja

  • Adres:
   ul. Zamkowa 1, 66-003Zabór
  • Region: powiat zielonogórski (ziemski)
  • www: http://cldim.zgora.pl/smod
  • e-mail: biuro@cldim.zgora.pl
  • tel.: 68 327 40 28
  • GPS: N: 51° 56' 58.69''
   E: 15° 43' 3.26''
  • Dodał: Jarosław Wnorowski
  • Dodano: 14.05.2013
  • Kod QR: Zeskanuj aby pobrać dane kontaktowe Kod QR: Zeskanuj aby pobrać dane kontaktowe

Opis

Pałac w Zaborze położony jest w południowo-wschodniej części wsi, w zespole, w skład którego wchodzą m.in.: pięć barokowych oficyn, otaczających dziedziniec i park. Otoczony jest dobrze zachowaną suchą fosą, nad którą przerzucone są od strony podwórza i ogrodu murowane mosty.
 
Wieś po raz pierwszy wzmiankowana została w 1306 roku jako Sabir. W roku 1453 Za­bór należał do rodziny von Tschammer. W 2. poł. XVI wieku w nieznanych okoliczno­ściach dobra rycerskie Zabór stały się własnością rodziny von Dyhern, i w ich rękach pozo­stawały aż do połowy XVII wieku. Wtedy majątek zakupił Maksymilian baron von Mon­tani. Po jego śmierci, w latach 1663-1665 dobra administrowane były przez zarządcę kró­lewskiego Jerzego Ernesta Pfistera. Następnie nabył je Joachim Fryderyk von Blumenthal, główny komisarz wojenny przy dworze cesarskim, który w 1670 roku sprzedał Zabór swe­mu szwagrowi – Henrykowi Janowi von Dünnewald. Z jego inicjatywy w 1677 roku roz­poczęto budowę pałacu na miejscu wcześniejszej siedziby, którą zniszczył pożar. W 1718 roku po bezpotomnej śmierci Ludwika, syna Jana Henryka, majątek przeszedł we władanie cesarza Karola VI, który odsprzedał je Filipowi Sinzendorfowi, ówczesnemu kanclerzowi dworu. W 1726 roku Zabór zakupił Franciszek Pachta, a w 1744 Fryderyk August Cosel, syn Augusta Mocnego i hrabiny Cosel. Po pożarze w 1745 roku przeprowadził on odbu­dowę pałacu, w wyniku której do bocznych skrzydeł dostawiono wieże oraz przekształcono wnętrza w duchu rokoka. Zachodnia wieża została zwieńczona hełmem, a wschodnia trzy­kondygnacyjna pozostała niedokończona. Syn Fryderyka Augusta doprowadził majątek do upadłości.
 
Od 1781 roku pałac kilkakrotnie zmieniał właścicieli, którymi kolejno byli: graf von Schlabrendorf (1781-1783), a od 1783 roku członkowie książęcego rodu Caro­lat-Schönaich. W latach 1918-1945 pałac w Zaborze należał do Herminy, drugiej małżon­ki Wilhelma II. Obecnie w pałacu mieści się Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży. Za pałaxem znajduje się piekny zespół parkowy sięgający aż do jeziora Liwno.
 
Z uwagi na charakter placówki (szpital) zwiedzanie jest możliwe tylko ze zewnątrz.