Obrazek nagłówkowy

Muzeum Etnograficzne w Ochli

Kategoria: Dla Rodziny

Muzeum Etnograficzne w Ochli to skansen etnograficzny położony w miejscowości Ochla, w województwie lubuskim. Jest to jeden z największych skansenów w Polsce, gromadzący zabytki kultury ludowej z całego regionu.

Muzeum zostało założone w 1982 roku na miejscu dawnego Zielonogórskiego Parku Etnograficznego. W jego zbiorach znajduje się ponad 300 obiektów, w tym budynki mieszkalne, gospodarcze i sakralne, a także przedmioty codziennego użytku, sprzęty i narzędzia.

W skansenie znajdują się obiekty pochodzące z różnych regionów województwa lubuskiego, w tym:

  • Domy mieszkalne, w tym chałupy, stodoły, spichlerze, karczmy i folwarki,
  • Zabudowania gospodarcze, w tym chlewiki, obory, stajnie, kuźnie i warsztaty rzemieślnicze,
  • Obiekty sakralne, w tym kościoły, kaplice i kapliczki.
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, Ochla-Muzealna, Zielona Góra, Polska