Obrazek nagłówkowy

Region

Województwo Lubuskie znajduje się w zachodniej części kraju i obejmuje obszar 1398789 ha (13988 km2), co stanowi 4,47% terytorium Polski. Województwo lubuskie leży na terenie nizinnym, posiada jednak dość urozmaicony krajobraz.
Najwyżej położone punkty to Góra Bukowiec (227 m n.p.m.) na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego oraz Góra Żarska (226,9 m n.p.m.). Około 49% powierzchni województwa zajmują lasy, które w niektórych okolicach tworzą kompleksy o unikalnych walorach, jak np. Puszcza Notecka. Duże są także zasoby wód powierzchniowych: liczne jeziora oraz urozmaicające krajobraz rzeki, w tym Odra, druga co do wielkości rzeka w kraju oraz przepływające przez województwo rzeki: Warta, Noteć i Bóbr.

Niemal połowa ogólnej powierzchni Lubuskiego (49%) to obszary leśne.

Województwo lubuskie graniczy z: województwem zachodniopomorskim, województwem wielkopolskim, województwem dolnośląskim oraz Krajem Związkowym Brandenburgia (Niemcy) i Wolnym Krajem Związkowym Saksonia (Niemcy).

Kompetencje stolicy województwa podzielone są pomiędzy dwa największe miasta Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę. W Gorzowie Wlkp. mieści się siedziba Wojewody Lubuskiego oraz Lubuski Urząd Wojewódzki, natomiast Zielona Góra jest siedzibą Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

lubuskie winnice

Podział administracyjny:

Powiaty: 14, w tym 12 ziemskich i 2 grodzkie
Gminy: 82, w tym 9 miejskich, 34 wiejsko-miejskie, 39 wiejskie

Powiaty grodzkie: miasta Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra
Powiaty ziemskie: gorzowski, krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski

Na terenie województwa znajdują się m.in.:

  • Drawieński Park Narodowy
  • Park Narodowy Ujście Warty
  • Parki krajobrazowe: Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy, Gryżyński Park Krajobrazowy, Krzesiński Park Krajobrazowy, Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, Park Krajobrazowy Ujście Warty, Pszczewski Park Krajobrazowy.
  • 67 rezerwatów
  • 1397 pomników przyrody (750-letni dąb „Chrobry” o obwodzie pnia liczącym niemal 10 m rosnący w Piotrowicach).
park zamkowy w Parku Muzakowskim
Województwo Lubuskie w liczbach
1.010.177
Mieszkańców
13.988 km2
Powierzchni
49%
Powierzchni to lasy
67
Rezerwatów przyrody
53
Winnice